Adatvédelmi szabályzat

A Kapu-Profi Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Kapu-Profi Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.befogadoter.hu címen.
A Kapu-Profi Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.
Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Kapu-Profi Kft. felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Alapelvek a Kapu-Profi Kft. adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli (kötelező adatkezelés).

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli. Különleges adatokat a Kapu-Profi Kft. semmilyen körülmények között nem kér be, és nem tart nyilván.

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.

Az adatok módosítását és törlését az info@befogadoter.hu címre írt e-mailben lehet kezdeményezni.

Cookie-k kezelése

A cookie egy egyszerű szöveges fájl (általában néhány kB méretű), amelyet a felhasználó számítógépén, notebookján vagy mobileszközén eltárol. Ezeknek a cookie-knak a tartalmát kizárólag a www.befogadoter.hu weboldala – és rajta keresztül a megjelenő partneri weboldal (pl. Google Analytics, Adwords) – tudja lekérni vagy elolvasni.

Minden cookie egyedi a webböngészőhöz szabottan. Olyan információkat tartalmaz, mint például egyedi azonosítóérték, oldalnév, valamint néhány számérték. Ezek segítségével a felhasználó és a weboldal közötti kapcsolat gyorsabbá és egyszerűbbé válik.

A cookie-k két típusát különböztetjük meg: "munkamenet-cookie-k" és "maradandó cookie-k". A "munkamenet-cookie-kat" (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a felhasználó el nem hagyja az adott weboldalt; ezek a cookie-k segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, miközben a felhasználó az egyik oldalról a másikra látogat, ezért a felhasználónak nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A "maradandó cookie-k" (persistent cookie) a weboldal elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a weboldal - bár személyesen nem azonosítja be a felhasználót - felismeri, mint visszatérő látogatót.
 
A standard webböngészők, mint amilyen az Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari stb, engedélyezik a cookie-kat. Amennyiben a felhasználó semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a meglátogatott weboldalakról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden, vagy csak bizonyos weboldalak által küldött cookie-kat. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén, notebookján vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában.
 
Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a weboldal bizonyos funkcióiról, például nem tudja megőrizni a nyelvi beállításokat.

Ha a webböngésző beállítása engedélyezi a cookie-kat, akkor ezt a www.befogadoter.hu weboldal és partnerei az általuk küldött cookie-k használatára vonatkozó kifejezett felhasználói hozzájárulásnak tekintik.


A www.befogadoter.hu weboldalt üzemeltetője és tulajdonosa:

A cég neve: Kapu-Profi Kft.
A cég székhelye: 2000 Szentendre, Dobogókői ut 4.
A cég elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@befogadoter.hu
A cég adószáma: 13203715-2-13
Cégjegyzékszám: CG 1309097577
A cég telefonszáma: 06-30-930-3939

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40